http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Fri, 20 Sep 2019 15:03:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 На Беларускім прамыслова-інвестыцыйным форуме абмеркавалі актуальныя пытанні развіцця смарт-індустрыі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/na-belaruskim-pramyslova-investytsyjnym-forume-abmerkavali-aktualnyja-pytanni-razvitstsja-smart-industryi-44973-2019/ Навiны Fri, 20 Sep 2019 15:03:00 +0300 Дзмітрый Крутой сустрэўся з новым паслом ФРГ у Беларусі Манфрэд Хутерером   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-sustreusja-z-novym-paslom-frg-u-belarusi-manfred-xutererom-44969-2019/ Навiны Tue, 17 Sep 2019 16:54:00 +0300 Алена Пермінава правяла шэраг сустрэч і перамоваў падчас рабочага візіту у КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-pravjala-sherag-sustrech-i-peramovau-padchas-rabochaga-vizitu-u-knr-44965-2019/ Навiны Fri, 13 Sep 2019 16:04:00 +0300 Круглы стол на тэму «занятасць - дэмаграфія - сям'я» у рамках работы над праектам НСУР -2035 адбыўся ў НДЭІ Мінэканомікі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/krugly-stol-na-temu-zanjatasts-demagrafija-sjamja-u-ramkax-raboty-nad-praektam-nsur-2035-adbyusja-u-ndei-44959-2019/ Навiны Wed, 11 Sep 2019 13:07:00 +0300 Дзмітрый Ярашэвіч прадставіў вынікі рэалізацыі праекта па лічбавай трансфармацыі эканомікі Беларусі на канферэнцыі ў Сеуле   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-jarashevich-pradstaviu-vyniki-realizatsyi-praekta-pa-lichbavaj-transfarmatsyi-ekanomiki-44956-2019/ Навiны Tue, 10 Sep 2019 11:53:00 +0300 Мінэканомікі арганізавала правядзенне выязной адкрытай прыёмнай для прадпрымальнікаў у Жодзіна   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-arganizavala-pravjadzenne-vyjaznoj-adkrytaj-pryemnaj-dlja-pradprymalnikau-u-zhodzina-44954-2019/ Навiны Tue, 10 Sep 2019 09:33:00 +0300 Дзмітрый Ярашэвіч і Тхэ Чжун Ёль абмеркавалі перспектывы пашырэння беларуска-карэйскага супрацоўніцтва   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-jarashevich-i-txe-chzhun-el-abmerkavali-perspektyvy-pashyrennja-belaruska-karejskaga-44952-2019/ Навiны Mon, 09 Sep 2019 12:17:00 +0300 Юрый Чабатар у Мінэканомікі ФРГ абмеркаваў пытанні лічбавізацыі рэальнага сектара   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-u-minekanomiki-frg-abmerkavau-pytanni-lichbavizatsyi-realnaga-sektara-44948-2019/ Навiны Wed, 04 Sep 2019 09:38:00 +0300 Дзмітрый Крутой правёў сустрэчу з Андрэа Віктарын ў сувязі з завяршэннем яе дыпламатычнай місіі ў Беларусі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-praveu-sustrechu-z-andrea-viktaryn-u-suvjazi-z-zavjarshennem-jae-dyplamatychnaj-misii-u-44920-2019/ Навiны Fri, 26 Jul 2019 14:46:00 +0300 Алена Пермінава і Чжао Ган абмеркавалі напрамкі супрацоўніцтва Беларусі і правінцыі Шэньсі КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-i-chzhao-gan-abmerkavali-napramki-supratsounitstva-belarusi-i-pravintsyi-shensi-knr-44903-2019/ Навiны Fri, 05 Jul 2019 11:26:00 +0300