http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Thu, 01 Aug 2019 11:21:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Дзмітрый Крутой правёў сустрэчу з Андрэа Віктарын ў сувязі з завяршэннем яе дыпламатычнай місіі ў Беларусі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-praveu-sustrechu-z-andrea-viktaryn-u-suvjazi-z-zavjarshennem-jae-dyplamatychnaj-misii-u-44920-2019/ Навiны Fri, 26 Jul 2019 14:46:00 +0300 Алена Пермінава і Чжао Ган абмеркавалі напрамкі супрацоўніцтва Беларусі і правінцыі Шэньсі КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-i-chzhao-gan-abmerkavali-napramki-supratsounitstva-belarusi-i-pravintsyi-shensi-knr-44903-2019/ Навiны Fri, 05 Jul 2019 11:26:00 +0300 У індустрыяльным парку «Вялікі камень» адбыўся першы Форум па рэгіянальным супрацоўніцтве і развіцці ў рамках ініцыятывы "Пояс і Шлях»   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-industryjalnym-parku-vjaliki-kamen-adbyusja-pershy-forum-pa-regijanalnym-supratsounitstve-i-razvitstsi-44902-2019/ Навiны Fri, 05 Jul 2019 11:22:00 +0300 Мінэканомікі арганізавала выязное абмеркаванне пытанняў развіцця прадпрымальніцтва ў Баранавічах   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-arganizavala-vyjaznoe-abmerkavanne-pytannjau-razvitstsja-pradprymalnitstva-u-baranavichax-44901-2019/ Навiны Tue, 02 Jul 2019 11:03:00 +0300 Прадстаўнікі Мінэканомікі прынялі ўдзел у круглым стале па абмеркаванні стратэгічных пытанняў развіцця Беларусі ў кантэксце глабальных выклікаў сучаснай эпохі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/pradstauniki-minekanomiki-prynjali-udzel-u-kruglym-stale-pa-abmerkavanni-strategichnyx-pytannjau-razvitstsja-44900-2019/ Навiны Thu, 27 Jun 2019 10:59:00 +0300 Юрый Чабатар і Марк Хауптманн абмеркавалі напрамкі беларуска-германскага гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-i-mark-xauptmann-abmerkavali-napramki-belaruska-germanskaga-gandleva-ekanamichnaga-i-44888-2019/ Навiны Fri, 21 Jun 2019 09:56:00 +0300 Нарада па пашырэнню паўнамоцтваў ЕЭК па ліквідацыі перашкодаў на ўнутраным рынку тавараў і паслуг адбылося ў Мінэканомікі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/narada-pa-pashyrennju-paunamotstvau-eek-pa-likvidatsyi-perashkodau-na-unutranym-rynku-tavarau-i-paslug-44887-2019/ Навiны Fri, 21 Jun 2019 09:51:00 +0300 У НДЭІ Мінэканомікі адбыўся чарговы круглы стол у рамках распрацоўкі НСУР-2035   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-ndei-minekanomiki-adbyusja-chargovy-krugly-stol-u-ramkax-raspratsouki-nsur-2035-44881-2019/ Навiны Wed, 19 Jun 2019 11:34:00 +0300 Пяць перспектыўных кластарных ініцыятыў адабрана для ўдзелу ў Праграме падтрымкі развіцця прыватнага сектара ў Беларусі СБ   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/pjats-perspektyunyx-klastarnyx-initsyjatyu-adabrana-dlja-udzelu-u-pragrame-padtrymki-razvitstsja-pryvatnaga-44875-2019/ Навiны Fri, 14 Jun 2019 10:33:00 +0300 Намеснік дырэктара Дэпартамента па санацыі і банкруцтве выступіў за пашырэнне практыкі маёмасных спагнанняў з антыкрызісных кіраўнікоў   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/namesnik-dyrektara-departamenta-pa-sanatsyi-i-bankrutstve-vystupiu-za-pashyrenne-praktyki-maemasnyx-44874-2019/ Навiны Fri, 14 Jun 2019 10:31:00 +0300