http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Mon, 18 Nov 2019 15:04:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 У Мінэканомікі абмеркавалі асноўныя практычныя пытанні дзейнасці тэрытарыяльных органаў па санацыі і банкруцтве   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-minekanomiki-abmerkavali-asnounyja-praktychnyja-pytanni-dzejnastsi-terytaryjalnyx-organau-pa-sanatsyi-i-45048-2019/ Навiны Mon, 18 Nov 2019 15:04:00 +0300 Дзмітрый Матусевіч прыняў удзел у адкрыцці бізнес-інкубатара ў Горках   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-matusevich-prynjau-udzel-u-adkrytstsi-biznes-inkubatara-u-gorkax-45047-2019/ Навiны Mon, 18 Nov 2019 14:56:00 +0300 Юрый Чабатар сустрэўся з дырэктарам Акадэміі для міжнародных камерцыйных службовых асоб пры Мінкамерцыі КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-sustreusja-z-dyrektaram-akademii-dlja-mizhnarodnyx-kamertsyjnyx-sluzhbovyx-asob-pry-45043-2019/ Навiны Fri, 15 Nov 2019 10:36:00 +0300 Алена Пермінава правяла сустрэчу з кіраўніцтвам правінцыі Гуйчжоу КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-pravjala-sustrechu-z-kiraunitstvam-pravintsyi-gujchzhou-knr-45042-2019/ Навiны Thu, 14 Nov 2019 10:32:00 +0300 Аб удзеле прадстаўнікоў Мінэканомікі ў рэгіянальных семінарах па развіцці кластараў   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/ab-udzele-pradstaunikou-minekanomiki-u-regijanalnyx-seminarax-pa-razvitstsi-klastarau-45037-2019/ Навiны Mon, 11 Nov 2019 10:15:00 +0300 Выязная «адкрытая прыёмная» праведзена ў Пружанах   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/vyjaznaja-adkrytaja-pryemnaja-pravedzena-u-pruzhanax-45036-2019/ Навiны Fri, 01 Nov 2019 10:13:00 +0300 Дзмітрый Крутой прыняў удзел у пасяджэнні рабочай групы па індустрыяльным парку ў Пекіне   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-prynjau-udzel-u-pasjadzhenni-rabochaj-grupy-pa-industryjalnym-parku-u-pekine-45035-2019/ Навiны Tue, 29 Oct 2019 10:07:00 +0300 Сектаральны савет кваліфікацыі ў сферы бізнес-кіравання ўхваліў праект профстандарта «Упраўленне камерцыйнай арганізацыяй»   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/sektaralny-savet-kvalifikatsyi-u-sfery-biznes-kiravannja-uxvaliu-praekt-profstandarta-upraulenne-45025-2019/ Навiны Fri, 25 Oct 2019 12:35:00 +0300 У Вашынгтоне Дзмітрый Крутой правёў перамовы з Вазiлам Худаком   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-vashyngtone-dzmitryj-krutoj-praveu-peramovy-z-vazilam-xudakom-45012-2019/ Навiны Tue, 22 Oct 2019 12:55:00 +0300 Юрый Чабатар прыняў удзел у працы круглага стала «Адукацыя, навука, інавацыі для эканомікі будучыні»   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-prynjau-udzel-u-pratsy-kruglaga-stala-adukatsyja-navuka-inavatsyi-dlja-ekanomiki-buduchyni-45014-2019/ Навiны Tue, 22 Oct 2019 10:49:00 +0300